Skip to main content

Mind the Gap: Een bredere kijk op de ontwikkeling van de spelerscarrière

Date:
Location: Hoofdgebouw Royal Belgian Football Assocation (Houba De Strooperlaan 145 te Brussel)
Add to personal calendar

De Vrije Universiteit Brussel (Onderzoeksgroep SPMB) & FIFPRO nodigen u uit om op woensdag 18 maart 2020 van 17u tot 21u30, af te zakken naar het hoofdgebouw van de Royal Belgian Football Association(Houba de Strooperlaan 145) te Brussel voor het Mind the Gap Symposium.

Dit praktijkgericht congres behandelt als hoofdthema de begeleiding van mannelijke & vrouwelijke profvoetballers in functie van: 

  • Het algemeen welzijn;
  • Duale carrière topvoetbal en studie;
  • Voorbereiding op en omgaan met de na-voetbalcarrière. 

Concreet zal het symposium bestaan uit:

  • De presentatie van 'best practices' uit heel Europa, die als inspiratie kunnen dienen;
  • Praktijkgetuigenissen van (ex-)profvoetballers;
  • Een paneldiscussie, waarin experts in het veld hun toekomstvisie op de Belgische voetbalcontext bediscussiëren.

Registratie en deelname aan dit symposium omvat een kost van €50 (inclusief drankjes, hapjes en receptie). Vooraf betalen en registreren is vereist en kan door hier te klikken en het registratieformulier te vervolledigen voor 16 maart 2020 19u00. Het voorlopige programma kan eveneens op deze pagina geraadpleegd worden. Na registratie ontvangt u zo spoedig mogelijk verdere praktische informatie via e-mail.  

Aarzel zeker niet om het evenement te verspreiden onder mogelijks geïnteresseerden. Het symposium wordt opengesteld voor iedereen zolang de capaciteit ons toelaat verdere registraties te ontvangen.

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Paul Wylleman
Simon Defruyt
Sofie Smismans
Nienke Van Gerven